top of page

פרס חינוך יוענק לבית הספר

פרס החינוך של רשת אמי"ת לבתי ספר יסודיים יוענק לבית הספר על שנת הלימודים תשע"ו

פרס חינוך לבית הספר 'קרוב' המשלב בין תלמידים דתיים וחילוניים בור הדסה. השבוע התבשרו בבית הספר על קבלת פרס החינוך של רשת אמי"ת לשנת הלימודים תשע"ו. מנכ"ל רשת אמי"ת, ד"ר אמנון אלדר,העביר את ההודעה למנהלת בית הספר 'קרוב', ליאת בר-שישת, במכתב שפירט את הסיבות לקבלת הפרס.

"אני שמח לבשר לך כי בית ספרך נבחר לקבל את פרס החינוך של רשת אמי"ת לבתי ספר יסודיים לשנת תשע"ו", כתב אלדר. "רשת אמי"ת גאה ומתברכת בכם. אני מאחל לך ולכל צוות המורים והעובדים המשך עשייה חינוכית ברוכה, יהי רצון שתראו ברכה בעמלכם ויקוים בכם 'והריקותי לכם ברכה עד בלי די'".

"התרגשתי מאד כשקיבלתי את ההודעה על הפרס", אומרת המנהלת ליאת בר-שישת. "זוהי גאווה גדולה לכל קהילת בית הספר. אני מודה לצוות בית הספר שמשקיע רבות בעשייה החינוכית מתוך אהבה גדולה לכל תלמיד ותלמידה, תודה להנהגת ההורים על שיתוף הפעולה ההדוק, וכמובן לתלמידים שמעניקים לנו השראה רבה באופן בו הם גדלים וצומחים ובהתמסרותם לדרך החינוכית. תודה למשרד החינוך ולמועצה על התמיכה והעזרה, לרשת אמי"ת ולרשת מיתרים על הליווי וההשראה.".

"בית הספר 'קרוב' מהווה סמל לחיבור בין קהילות ולקירוב לבבות", מוסיפה ראש מינהל חינוך במטה יהודה, שרונה בר-נס. "ההכרה מצד רשת אמי"ת מבטאת את העשייה הרבה בבית הספר בפן הערכי ובהיבט האקלימי המאפשר תחושת שייכות ופתיחות לכל הבאים בשעריו. זו תעודת כבוד לכולנו במטה יהודה. ברכות לכל העושים במלאכה, למנהלת בית הספר, לצוותי החינוך וההוראה, להורים ולתלמידים".

בנימוקי ועדת הפרס נכתב, כי מנהלת בית הספר מובילה שילוב ייחודי בין כל באי בית הספר, ומטמיעה אקלים של פתיחות והקשבה למגוון הקולות בקהילה. ליאת ביססה צוות מורים העוסק בדיון ועיון מעמיק בשאלות תרבות וחברה, מהם נגזרים ערכי בית הספר ויישומם בלמידה ובחיי היום יום.

על שילוב בין דתיים לחילוניים נכתב, כי בית הספר משלב בין אוכלוסיות דתיות וחילוניות, בפיתוח שיח פתוח לילדים דתיים וחילוניים, מתוך כבוד ומתן ביטוי לצרכים הייחודיים של כל אוכלוסיה. צוות המורים מורכב אף הוא ממורים דתיים ומורים חילוניים. עוד צוין, כי בבית הספר שורר אקלים חינוכי לימודי ייחודי, וכי כל הפעילויות מתקיימות באווירה נעימה, תוך שיתוף ושמירה על הערכים של האוכלוסיות השונות. באשר ליצירתיות וחדשנות, בבית הספר מתקיימים תהליכי חשיבה שיתופים בחקר, ברפלקציה ובסדירויות, תוך שאיפה מתמדת ליצירת אקלים חינוכי ולימודי התואם את שלבי ההתפתחות של הילד.

לצורך כך, יצא בית הספר למסע חדשני ויצירתי של בניית תכניות לימודים ייחודיות לכל כיתה, הנבנות ונכתבות בידי צוות המורים. קריטריון נוסף שצוין בהחלטה על הענקת הפרס נוגע לשיתוף קהילת ההורים, ולפיו קהילת ההורים של בית הספר שותפה בהבניית הייחוד של השילוב, האקלים, החדשנות והיצירתיות.

Please reload

bottom of page