top of page

תוכנית הלימודים בית ספר קרוב

בית ספר קרוב הוא בית ספר דתי-חילוני ברוח אנתרופוסופית, הקוריקולום שלו שואב מחינוך וולדורף ורוב השיעורים מועברים בתקופות.

תקופה אורכת בין 3-4 שבועות, היא כוללת כ- 15 שיעורים כפולים (דהיינו כל תקופה היא שיעור שנתי). כל בוקר נפתח בדקלום, שיר ו- 20 דקות עבודת התעמלות בחצר שיכולים להיות בנושא התקופה.

להלן מפרט התקופות לכל כיתה:

כיתה א

 • 3 תקופות רישום תנועה (שתי תקופות של 3 שבועות ואחת 4 שבועות)

 • 3 תקופות שפה

 • 3 תקופות חשבון

 • שבועיים תקופת מסיבת סידור

 • חגים – חגי תשרי - שבועיים, 1 שבוע חנוכה, 1 שבוע פסח

 

מלבד שיעורי התקופה הילדים לומדים: שיעורי תרגול (שפה, חשבון), חגים, תורה (2 שעות), פרשת שבוע, אנגלית (2 שיעורים) ערבית (פעמיים 20 דקות) מלאכות (מפוצל), חנ"ג, טבע וסביבה (מפוצל), צבעי מים, כישורי חיים, סיפור שנתי, חונכות. שיעור תנועה (אולי אוריתמיה).


 

כיתה ב

 • 3 תקופות שפה

 • 3 תקופות חשבון

 • 2 תקופות רישום תנועה

 • 1 תקופת תורה - קבלת חומש

 • חגים – חגי תשרי - שבועיים, 1 שבוע פסח, 1 שבועות

 • סיפורי צדיקים - דמויות

 

מלבד שיעורי התקופה הילדים לומדים: 3 שיעורי תרגול (שפה, חשבון)+מפוצל, ספרות חז"ל (2 שעות מפוצל) תורה (3 שעות), פרשת שבוע, כישורי חיים, אנגלית (2 שיעורים) ערבית (פעמיים 20 דקות) מלאכות (מפוצל), חנ"ג, טבע וסביבה, חלילית(מפוצל), אומנות (מפוצל), צבעי מים(מפוצל), חונכות.

 

כיתה ג

 • תקופת בנייה (3 שבועות) + פרויקט בתים בזוגות.

 • בעלי מלאכה תקופה (4 שבועות) + עבודה מסכמת עיונית ואומנותית.

 • 3 מתמטיקה-  1 מתוכם מידות ומשקלות (12 שבועות)

 • בעלי מלאכה לשון – תארים, פעלים, שמות עצם (4 שבועות)

 • תורה- יציאת מצרים+הצגה (4 שבועות)

 • חגי תשרי - שבועיים, , 1 שבוע ט"ו בשבט, 1 שבוע פסח

 • תקופת שפה

 

שיעורי תרגול (שפה, חשבון)-1 מתוכם מפוצל, הלכות/ אורחות (מפוצל), משנה (מפוצל), תורה (3 שעות), פרשת שבוע, כישורי חיים, אנגלית (2 שיעורים), ערבית (פעמיים 20 דקות), מלאכות(מפוצל), חנ"ג, חלילית (מפוצל), אומנות(מפוצל), צבעי מים(מפוצל), דרמה, כתיבה יוצרת (מפוצל), חקלאות (מפוצל)


 

כיתה ד

 • חגים – חגי תשרי - שבועיים, 1 שבוע חנוכה,  1 שבוע פסח

 • זואולוגיה – מורפולוגיה אדם חיה (4 שבועות) + עבודת סיכום על חיה עיוני ואומנותי

 • מולדת – הישוב שלי (3 שבועות) + עבודת סיכום

 • 3 תקופות חשבון - אחת מהן שברים (8 שבועות). + מספרים את סיפורי הצפון.

 • ציונות (2 שבועות)

 • תקופת הגדה (בסופה הילדים יכינו הגדה שכבתית – להתחיל לפני פורים)

 • לשון (4 שבועות)

 • מחנה במדבר (1 שבוע) - תורה

 

לאורך השנה יש לשבץ: יומני קריאה.

שיעורי תרגול (שפה, חשבון), הלכות/ אורחות (מפוצל), משנה (מפוצל), תורה (3 שעות), נביא(1 שעה), קבלת שבת, בית מדרש (1 שעה) כישורי חיים, אנגלית (3 שיעורים), 1 שעה חונכות, חנ"ג, שיעור נושא אישי (הצגה של הילדים בכיתה)  כתיבה יוצרת (מפוצל).          בחירה ינשוף - שיעור עיוני. בחירה פרפר (שיעור כפול) - מלאכות, חקלאות, נגרות, אומנות, דרמה.    

בחירה פרפר מוזיקה - שירה, תיפוף, חלילית, 

 

כיתה ה

 • גיאוגרפיה של ארץ ישראל (3 שבועות)

 • בוטניקה - פטריות ושרכים

 • זואולוגיה – אדם חיה

 • לשון – חלקי הדיבר, שם עצם, שם תואר

 • מתמטיקה – 3 תקופות (אחת מהן גיאומטריה של יד חופשית)

 • יוון - תקופת מיתולוגיה ותקופת היסטוריה – מיתולוגיות עתיקות יכול להיות מסופר גם כסיפור, מיתולוגיה של יוון שהופכת להיות היסטוריה, היסטוריה של יוון כולל ממשל.  בסיום התקופה עבודה עיונית ואומנותית.

 • תקופת תורה – "ואהבת לרעך כמוך" (בסיום למידה ומסיבה עם ההורים)

 • חגים – חגי תשרי, שבוע - חגים לאומיים (יום הזכרון, יום העצמאות), 1 שבוע פסח

לא כתקופה: יומני קריאה

שיעורי תרגול (שפה, חשבון), הלכות/ אורחות(1 מפוצל), משנה(1 מפוצל), תורה(2 שעות), נביא (2 שעות), בית מדרש (1 שעה) פרשת שבוע, אנגלית (4 שיעורים), כישורי חיים, חונכות, חנ"ג,

בחירה ינשוף - שיעור עיוני.

בחירה פרפר (יצירתי) שיעור כפול: אמנות/מלאכות/חקלאות/נגרות/דרמה.

בחירה פרפר 1 שעה: צבעי מים/חלילית/כתיבה יוצרת/תנועה.  (נושאי השיעורים עוד לא סופי) 

כיתה ו

 • 2 תקופות חשבון (כל תקופה 3 שבועות, לשמור אחת )

 • 1 גיאומטריה עם מכשירים

 • 2 תקופות היסטוריה (רומא 3 שבועות, רומא ויהודה 4 שבועות) + עבודה מסכמת

 • כלכלה וכסף (אחוזים)

 • פיזיקה - אקוסטיקה/אופטיקה/חום קור/מגנטיות

 • בוטניקה - איברי הפרח

 • לשון - בניינים, פעיל סביל

 • גיאוגרפיה של הים התיכון +עבודה על מדינה

 • חגים – חגי תשרי,  1 שבוע פורים, 1 שבוע פסח

 • תקופת הצגה (3 שבועות)

 • תקופת בר/בת מצו

 • וה (רעיון חדש, צריך לבנות)

לא כתקופה: יומני קריאה

שיעורי תרגול (שפה, חשבון), הלכות/ אורחות(מפוצלת), משנה/גמרא (1 שיעורים), תורה (2 שעה), נביא (2 שעה), פרשת שבוע, בית מדרש (1 שעה) אנגלית (4 שיעורים), חנ"ג, דרמה, כישורי חיים נפרד בנים/בנות, שיעור חינוך.

בחירה ינשוף - שיעור עיוני. בחירה פרפר (יצירתי) שיעור כפול: אמנות/מלאכות/חקלאות/נגרות/דרמה. בחירה פרפר 1 שעה: צבעי מים/חלילית/כתיבה יוצרת/תנועה. (נושאי השיעורים עוד לא סופי)


 

bottom of page