top of page

סדר היום בבית הספר

בכל בוקר מגיעים התלמידים לבית הספר כשהמנהלת ליאת מקבלת אותם בברכת "בוקר טוב" בשער.

 

השיעור מתחיל בשעה 8:15

בכיתות א' הבוקר נפתח עם המחנכת בכיתה, בדיקלום או בשיר ומיד אחר כך תפילה משותפת.

בכיתות ב'-ו' הבוקר נפתח בתפילה או בשיח לפי זהות הילדים (ילדי השכבה מתחלקים לקבוצות).

 

השיעור הראשי מתקיים בכל בוקר עם המחנך/ת (מלבד ביום החופשי), והתוכן שלו משתנה בהתאם לתקופת הלימוד.

במהלך היום מתקיימים שיעורי מקצוע נוספים ושיעורי תרגול.

לתלמידי כיתות א'-ג' יום הלימודים מסתיים בשעה 14:15.

תלמידי כיתות ד'-ו' מסיימים בימי ראשון ורביעי בשעה 15:10.

בימי שלישי כל תלמידי בית הספר מסיימים בשעה 13:00, ובימי שישי בשעה 12:00.

שיעור העשרת יהדות - לתלמידים שמעוניינים בכך:

ימי שני עד 15:10 (לכל הגילאים)

ימי חמישי עד 15:10 (לכיתות ג-ו)

האיסוף מבית הספר באחריות ההורים.

 

זמני השיעורים וההפסקות

 

בימי ראשון,שני,רביעי,חמישי

 

8:15 פתיחת יום בכיתות

תפילה/שיח

 

שיעור ראשי - לפי התקופה

 

9:25 ארוחת בוקר בכיתה

המשך שיעור ראשי

 

10:25 הפסקת משחק

 

10:50 שיעור 3

 

11:35 שיעור 4

 

12:20 הפסקת אוכל 2

 

12:25 הפסקת משחק

 

12:45 שיעור 5

 

13:30 שיעור 6

 

14:15 סיום יום / הפסקה

 

14:25 שיעור 7  - לכיתות ד-ו בימי ראשון ורביעי, העשרת יהדות בימי שני וחמישי

 

15:10 סיום יום

 

 

בימי שלישי ושישי

 

8:15 פתיחת יום בכיתות

תפילה/שיח

 

שיעור ראשי - לפי התקופה

 

9:25 ארוחת בוקר בכיתה

המשך שיעור ראשי

10:25 הפסקת משחק

 

10:40 שיעור 3

 

11:20 שיעור 4

 

12:00 הפסקת משחק בשלישי / סיום יום בשישי

 

12:20 שיעור 5

 

13:00 סיום יום בשלישי

bottom of page