הרשמה לבית הספר

הזמנה לערב הורים.jpg

מוזמנים להצצה קצרה אל חיי בית הספר

הרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב

 

ההרשמה מתקיימת במקביל גם באתר המועצה

וגם במילוי שאלון פרטים בטופס מקוון לבית הספר

שאלון פרטים מקוון

חשוב לציין שהמידע הוא לצורך היכרות הילד וככל שיהיה לנו יותר מידע נוכל לשבץ באופן נכון יותר את הכיתות,

אין תשובות נכונות…

הקישור לטופס יפתח עם תחילת הרישום ב-14.1.21

 

יש לצרף ספח נלווה חתום המצורף כאן וצילום תעודות זהות

הכינו את הטפסים מראש כדי לצרפם לטופס הרישום.

​​​​​​

תהליך ההרשמה

 • ערב הסברה להורים יום שני, 25.1.21 בשעה 20:30 במפגש זום.

      (מפגשים נוספים יתואמו על פי הצורך ויפורסמו באתר)

 • מילוי השאלון בהרחבה – אין תשובות נכונות... זהו שאלון להיכרות בלבד.

 • ההרשמה מתחילה ב- 14/1/21 (יש חשיבות לתאריך הרישום) באתר המועצה האזורית מטה יהודה.

 • הודעה על קבלה לבית הספר, בסביבות פסח.

 • בקיץ מתקיימים שני מפגשים הכנה חובה (כמובן בהתאם להנחיות הקורונה שיהיו). הפעילות תהיה נפרדת להורים ולילדים, מטרת המפגשים היכרות מעמיקה עם בית הספר ועם דרכו.

בשנה הבאה יפתחו עד שלוש כיתות כאשר בכל כיתה עד 32 ילדים.

 

באם יהיה רישום גדול יותר השיקולים שיעמדו מאחורי תהליך הרישום – איזון בין דתיים וחילונים, אחים שניים, איזונים בין הישובים, קדימות בתאריך הרישום, ובעיקר התאמה לתפיסתו החינוכית של בית הספר.


 

הרשמה לכיתות ב'-ו' לשנת הלימודים תשפ"ב

יש לפנות למזכירות בית הספר.

במידה וישנו מקום בכיתה המיועדת, יש להגיש את שאלון הפרטים.

מידע כללי על בית הספר

 

בית ספר קרוב הוא בית ספר משלב שמחנך לזהות ותרבות יהודית משותפת ובמקביל לזהויות נפרדות דתית וחילונית. בית ספר יצירתי ברוח אנתרופוסופית בשילוב מגמות מהחינוך ההומניסטי.

 

 • "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" (פרשת בא, פסוק כ"ו) – זהו מסע בו המטרה ידועה אך הדרך מתגלה במהלך המסע.

 • בית ספר בעל תפיסה אחרת באופן מהותי, צריך לבחור בו ולהאמין בדרכו.

 • התפיסה היא של הרחבת העולם לילד - התייחסות ללמידה בהיבט רחב: מוסיקה, אומנות, תנועה, מלאכות, סיפורים, שפות.

 

תרבות יהודית :

 

 • היכרות רחבה עם העולם היהודי, ניסיון לייצר חיבור בלתי אמצעי בין הילד לבין העולם היהודי והטקסטים.

 • ניסיון לייצר יהדות רלוונטית שמחוברת גם היא לחלקים רבים של הילד.

 • היכרות עם אנשי חינוך מגוונים ועם ילדים בעלי זהויות שונות ומגוונות מתוך מקום של כבוד ופתיחות.

 • חינוך לזהויות נפרדות דתית וחילונית.

 

הרוח החינוכית :

 

 • התאמת הקוריקולום לשלב ההתפתחותי של הילד.

 • ריתמוס של היום: פתיחה, תפילה ושיח, עבודה פיזית, שיעור ראשי.

 • לימוד בתקופות של כשלושה שבועות.

 • תפיסת הילד כשלם ואת הלמידה כתהליך מעמיק שמחובר לתחומים רבים. עבודה על הפן החברתי, הפיזי, הרגשי, הלימודי.

 

דגשים פדגוגיים :

 

 • בית הספר הוא בית ספר של משרד החינוך אשר משתייך לזרם הממ"ד אנו מחויבים ליעדי המשרד, אך המשרד מכיר בקצב השונה של ההתקדמות שלנו, בעיקר בכיתות הנמוכות.

 • תהליך הקניית האותיות מסתיים בסוף כיתה א'  אך תהליך הקריאה הוא איטי יותר ומתבצע במהלך כיתה ב'.

 • התייחסות אל הילד הן כיחיד והן כחלק מקבוצה.

 • הערכה חלופית בכל הגילאים.

 • מכיתה ד' בניית תהליך דיאלוגי מורה–תלמיד-הורה.

 • אנשי החינוך כדמויות משמעותיות אשר מובילות את התהליך החינוכי.

 • חיבור לטבע ולסביבה.

 • בית הספר כמסגרת אינטימית ומכילה אשר כל הבאים בשעריו חשים רצויים, אהובים, בעלי ערך ומסוגלות להשפיע על גורלם ועל סביבתם.

 • יצירת קהילת בית ספר – פעילויות משותפות עם ההורים הן בהרכב כיתתי, הן בהרכב שכבתי והן עבור כלל בית הספר.                                                                                                                                                                                                

 

מערכת תמיכה לפרט :

 • יועצת ופסיכולוגית שמלוות את צוות בית הספר

 • שעות פרטניות שמעבירים צוות בית הספר ומתנדבים

 • שעות הוראה מתקנת ע"י מורת שילוב לזכאים בלבד

 • טיפולים רגשיים לזכאים

 • מרכז שלווה שבית הספר מפעיל בכוחותיו.

 • YouTube Social Icon

צילום: זיו סלייטר, ענבל רוז, מורי בית הספר והתלמידים

בית ספר קרוב
 
מושב נחם, במתחם המועצה
 
טל: 02-5714286 / 02-5716183  
פקס: 02-5716156    מייל: karov55@gmail.com

© 2015 AfarsemonDesign עיצוב אתר: סטודיו אפרסמון-רות בוסידן