הרשמה לבית הספר

מוזמנים להצצה קצרה אל חיי בית הספר

ההרשמה לשנת תשפ''ג לשנת הלימודים תשפ''ג הסתיימה.

במקרים חריגים ניתן לפנות למזכירות בית הספר.