top of page

רישום לשנה'ל תשפ'ה

הרישום לשנת הלימודים תשפ'ה הבעל''ט יצא לדרך. 

 

בשלב זה הרישום דרך הטפסים הבאים:

טופס הרישום לכיתה א'

טופס הרישום לכיתות ב'-ו'

הרישום לבית הספר דרך הקישור הנ''ל

 

 יסתיים ב28.2.

אנא, קראו בעיון את הוראות מילוי הטופס.

 

מוזמנים להצצה קצרה אל חיי בית הספר

bottom of page