הרשמה לבית הספר

מוזמנים להצצה קצרה אל חיי בית הספר

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה

במקרים חריגים ניתן לפנות טלפונית בלבד לרונית מזכירת בית הספר

02-5714286 / 02-5716183