top of page

 

מענה לפרט

 

יעל ריין ויונית אלי - יועצות בי"ס מנהלות את תחום הפרט.

הן מנחות את המחנכים בתחום הפרט ובכישורי חיים בחברה.

הן בקשר עם הגורמים הטיפוליים בבית הספר, ובקשר עם ההורים על פי הצורך.

כיתות א', ב', ד' - באחריות יונית

כיתות ג', ה', ו' - באחריות יעל

 

מערכת ביה"ס מעניקה לתלמידים מענה המותאם לצרכים המיוחדים של כל אחד.

פסיכולוגית בי"ס מטעם השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) עובדת יום בשבוע ומספקת ליווי לתלמידים ולהוריהם.

 

המחנכים, מורי המקצוע והסייעות מעבירים שעורים פרטניים ליחידים ולקבוצות קטנות, בנושאים לימודיים, חברתיים ורגשיים.

 

מורות השילוב מלמדות שעורי הוראה מתקנת לתלמידים הזכאים לשעות שילוב.

מטפלות באמנות נותנת טיפול רגשי לתלמידים שקיבלו זכאות דרך ועדת השמה.

מדריכת התנהגות מטעם המתי"א מדריכה את הצוות וההורים במקרה של קשיי התנהגות.

 

במידת הצורך ניתן לפנות אליהן במייל:

   יעל - yaelrhien33@gmail.com

  יונית - yonithagay@gmail.com

bottom of page