top of page

דרכי התקשרות לבית הספר

דרכי התקשרות

 

מזכירות בית הספר - קרן ורונית

טלפון:  02-5714286 /  02-5716183       פקס: 02-5716156

 

כתובת: מושב נחם, מול המועצה האיזורית

דוא"ל: karov55@gmail.com

 

במהלך יום הלימודים ניתן להשאיר הודעות לילדים בטלפון אצל קרן או רוני במזכירות.

המורים עסוקים עם התלמידים. אנא הימנעו מלהתקשר אליהם במהלך שעות הלימודים.

 

בכל שאלה ועניין ניתן לפנות למחנך/ת הכיתה בטלפון או בדוא"ל, לפי מה שסוכם באסיפה הכיתתית.

 

בנושאים הקשורים לטיפול בפרט ניתן לפנות ליעל ריין היועצת yaelrhien33@gmail.com

 

בנושאים הקשורים לקשר עם הורים / וועד הורים ניתן לפנות לאנשי הקשר הישוביים בוועד ההורים.

 

 

לפני פנייה למנהלת בית הספר - אנו מבקשים לפנות בכל עניין קודם למחנך הכיתה או ליועצת ורק במקרה שאתם חשים שהפנייה שלכם לא נענתה יש לפנות למנהלת בית הספר.

 

למנהלת בית הספר יש לפנות במייל liatbarsh@gmail.com  או דרך מזכירות בית הספר. אנא אל תשלחו מסרונים, ווטס אפים וכדומה למנהלת בית הספר. לטלפון הנייד של המנהלת יש לפנות רק במקרים דחופים ביותר.

bottom of page