top of page
שותפים לדרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשת אמ"ית - ארגון מתנדבות למען ישראל ותורה

 

רשת אמי"ת היא אחת מרשתות החינוך המובילות בישראל – רשת חינוך ציונית ממלכתית דתית המופעלת ע"י ארגון נשי אמי"ת בארה"ב ובישראל. הרשת מונה כ- 100 בתי חינוך לתורה, למדע ולטכנולוגיה, בכל רחבי הארץ, בפריפריה ובמרכז, ממלכתיים-דתיים וממלכתיים . מאז היווסדה בשנת 1925, פועלת אמי"ת מתוך אחריות לכלל ישראל ורצון לתת מענה הולם לחלקיה המגוונים של החברה בישראל.ברשת אמי"ת מאמינים, שכדי להגיע להישגים איכותיים משמעותיים יש להשקיע בעבודה החינוכית חשיבה הכוללת: קריאה נכונה של תמונת המצב, חזון, הצבת מטרות ואתגרים המלווים בתוכניות מסודרות, מובנות ומדידות בחתירה ללא ליאות להשיגם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'מיתרים' – רשת לחינוך יהודי דמוקרטי

 

מיתרים יוצרת אקלים חינוכי שבו מתחנכים בעלי זהויות יהודיות שונות בצוותא ובו מתקיים חינוך יהודי המבוסס על המורשת היהודית כנדבך מרכזי בתפיסת העולם החינוכית. בגישה לא כפייתית, המאפשרת ריבוי פרשנויות וביטויים למורשת היהודית .'מיתרים' – מציבה אלטרנטיבה לחינוך הממלכתי והממלכתי דתי בתכנים ובמעשה החינוכי. בתי הספר האגודים ב"מיתרים" מהווים קהילות יהודיות לומדות אוטונומיות אשר החזון היחודי של כל אחת מהן נבנה על ידי הקהילה ויוצא לפועל על ידי הצוות המקצועי.עמותת מיתרים תומכת בבית הספר הן כלכלית והן חינוכית, היא מהווה גורם מקצועי מלווה ומייעץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן קרב – משרד החינוך

 

תכנית קָרֵב למעורבות בחינוך היא יוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב, שהוקמה על-ידי צ'ארלס ואנדריאה ברונפמן, ופועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.

 

bottom of page