top of page

לימודי יהדות

בית הספר שלנו הוא חלק מרשת בתי ספר של רשת "מיתרים". בית ספרנו הוא אחד מ-50 מוסדות של "מיתרים", שבהן לומדים ממשפחות בעלות אורחות חיים שונים מתחנכים בצוותא ויוצרים נרטיב יהודי-ישראלי משותף.

 

בית ספרנו מאמין בדיאלוג ובצמיחה האישית הנוצרת בעת המפגש של התלמידים עם האחר ועם ארון הספרים היהודי. המפגש המשולש הזה של אני-אחר-ארון ספרים יהודי, נותן לילדי בית הספר מפגש עם השורשים שלהם עם העצמיות שלהם תוך דיאלוג ושיח עם העצמיות של האחר.

 

במקביל אנו מאמינים שיש רגעים בו האדם צריך להתייחד עם עצמו ועם קבוצת הדומים לו לכן ישנם שיעורים וזמנים בו יש חלוקה בבית הספר לשיעורים שבהם התלמידים נמצאים עם קבוצת הזהות הדומה להם ובכך נותנת לילד מזון רוחני וידע המתאימים לו על פי קבוצת שייכות.

 

אחד העקרונות הפדגוגים המנחים את מורי בית הספר הוא "קריאה יחפה" קריאת הטקסט בצורתו הפשוטה והבסיסית ביותר מאפשר לתלמידים למצוא את החיבור האישי שלהם לטקסט הנלמד. פעמים בצורת הזדהות פעמים מתוך עניים בקרתיות פעמים באידיאל ופעמים כ"צידה לדרך" במסע אל העצמי. ה"קריאה היחפה" מאפשרת לתלמידים להשמיע ולשמוע מגוון רחב של דעות ותפיסות עולם. מגוון זה מעשיר את העולם הפנימי של הילד ומגדל ומצמיח אותו במעלות החיים.

 

שיעורי היהדות בכלל מתאפיינים בשלושה עקרונות פדגוגים.

  1. קריאה יחפה מאפשרת מפגש ישיר בין התלמיד לבין הטקסט הנלמד.     מיומנות משמעותית להתמודדות     עם הפסוקים. הבעת עמדה אינדיווידואלית מנומקת היוצאת מתוך השיח האישי של התלמיד עם הכתוב.        

  2. ריבוי קולות עצם הלימוד המשותף בכיתה רב גונית בעלת זהויות שונות מחייב את המחנך ליצור מרחב המאפשר שיח ומעודד חשיבה ביקורתית והבעת עמדה אישית לצד הקשבה והפנמה של דעת הזולת.

  3. רלוונטיות     – שאלת הרלוונטיות הכרחית ליצירת החיבור בין הילד לתוכן ולחוויה. בשאלת הרלוונטיות באים לידי ביטוי מאפייני הגיל, תחומי העניין , אורח החיים של התלמידים ועוד. כל אילו יאפשרו לתלמיד להתייחס אל הנלמד כאל שלו וליצור חיבור אישי מתוך עולמו     אל הנלמד בכיתה ויקנה לו את האפשרות להשליך מעולם הלימוד אל עולם המעשה החברתי, ערכי קהילתי המקיף אותו.

 

שיעורי תורה

 

במסגרת שיעורי התורה בששת שנות הלימוד נעבור על כל החומשים ונלמד להכיר כל חומש בצורה חווייתית ומעמיקה. נלמד להכיר את הסיפורים ואת הדמיות של כל ספר. אנו שואפים ששעורי התורה יהיו לאבן יסוד בנפשו של הילד.

כל חומש נלמד בצורה קצת שונה על פי אופייה ועל פי מאפייני הגיל הלומד אותו.

בכיתה ד – אנו מקיימים מחנה "במדבר". בכיתה ה – ישנו פרויקט בן אדם לחברו המבוסס על חומש ויקרא.

כיתה א – פרשת בראשית + נח

כיתה ב – חומש בראשית

כיתה ג – חומש שמות

כיתה ד – חומש במדבר

כיתה ה – חומש ויקרא

כיתה ו – חומש דברים

 

שיעורי משנה

 

התורה שבעל פה משתלשלת ועוברת מדור לדור. בשיעורי המשנה נלמד "להרגיש בבית" בארון הספרים היהודי, נכיר את הערכים שעמדו לנגד עיניהם של חז"ל. בכיתות הגבוהות נתכתב עם חז"ל וניתן למחלוקת להתקיים תוך כבוד הדדי כשמאי והלל. רוב שיעורי המשנה מתקיימים תוך פיצול הכיתה לקבוצת שיח ותפילה.

כיתה א- אין

כיתה ב- פרקי אבות

כיתה ג – מסכת ברכות

כיתה ד – סדר מועד

כיתה ה – מסכת נזיקין

כיתה ו – תלמוד-גמרא

 

שיעורי הלכות חיים / אורחות חיים

 

שיעור העוסק במעגל השנה היהודי והישראלי, במעגל החיים היהודי ישראלי ובהתבוננות בדרך בו אנו חיים. השיעור מתקיים תוך פיצול הכיתה לקבוצת שיח ותפילה.

 

שיעורי בית מדרש

 

בית מדרש הוא גם שם השיעור אך גם דרך העברת השיעור. הלמידה היא על בסיס דפי מקורות המורכבים משלל קטעים מארון הספרים היהודי – ישראלי. התלמידים לומדים להבין את הכתוב בדף המקרות ומתוך כך לעלות שאלות ותהיות המעסיקים אותו או/ו את החברה הישראלית. דף המקרות עוזר לחשוף את התלמידים לספרים מתקופות שונות של ההיסטוריה והוגי דעות חשובים.

bottom of page