top of page

אנגלית

 

 

השנה זכינו בצוות מורות מופלא לאנגלית:

בכיתות א'-ב' מלמדת המורה שרה ויסמן, 

בכיתות ג', ה' מלמדת המורה גלית אינדיג,

בכיתות ד' מלמדת המורה שרה פרלמן

ובכיתות ו' מלמדת המורה עופרה נתן.

 

בכיתה א' אנו עורכים היכרות ומתיידדים עם השפה החדשה באמצעות שירה, משחקים והצגות.

בכיתה ב' מרחיבים וממעמיקים את הידע שרכשנו בכיתה א' ומעשירים את אוצר המילים. במחצית שניה, אנו מתחילים להכיר את האותיות בשיר ובציור.

 

בכיתה ג' ממשיכים בלימוד אותיות ה a b c בפונטיקה ובכתיבה שלהם. התלמידים כבר מסוגלים לחבר אותיות להברות ומילים קצרות לפי שמיעה, וכן משפטים קצרים, שירים ודקלומים. הלימוד נעשה מתוך הנושא של "מה נמצא בכיתה".

 

בכיתה ד' מתקדמים ביכולת הקריאה באנגלית. ילדי הכיתה כבר קוראים בשטף מילים עם צמדי אותיות th ch sh ai ay תוך כדי התמקדות באוצר מילים.

 

בכיתה ה' מתקדמים בקריאה שפה ודקדוק. בנושאים של כינויי גוף + פועל to beלדוגמא am / you are / he is וכו' . ילדי הכיתה מסוגלים להבדיל בין כינויי הגוף, לבנות משפט פוזטיבי וגם משפט בשלילה מקוצרת כמו : He isn't tall . כמו כן עובדים על האזנה ודיבור.

 

בכיתה ו' לומדים על מבנה של משפט בהווה פשוט, כולל את הצורות השונות של הקיצורים במשפטים חיוביים ושליליים. הלימוד נובע מתוך הטקסט שאיתו מתקדמים לפתרון התעלומה הראשונה בספר הבלשים.. בזמן השיעור יש דגש על תרגול דיבור וקריאה נכונה. 

bottom of page