top of page

"כתיבה יוצרת" עם המורה ניאו

 

כתיבה יוצרת היא תחום אמנותי הכולל בהגדרתו מספר "ענפי כתיבה" הנחשבים לאמנות בפני עצמם (שירה, פרוזה, סיפורים קצרים או קומיקס).

החל מכיתה ג' לומדים התלמידים שיעור כתיבה יוצרת.

 

מטרת הקונספט הייחודי של השיעור היא להניח בידיי התלמידים כלים, צורניים ותוכניים, מילוליים ורגשיים, טכניים ואסתטיים, שיקלו על תהליך ההתפתחות של יכולות הכתיבה שלהם, תוך שימוש ב"תבנית" אמנותית המאפשרת חירות יצירתית רבה.  בתבנית השירית הזו הם יוצקים תכנים סיפוריים, לשוניים, מוסיקליים. חלק בהשראתם הטבעית וחלק תחת כוונון הדרכתי, המסתמכת על שיטות, טכניקות וגישות שאני מכיר מתוקף מקצועי והיותי אדם "כותב". טכניקות הלימוד ניתנות באופן פרטני ויחסי לצרכיי התלמיד, כל אחד וצרכיו הוא.

 

חלק מהילדים אוהבים לשיר את השירים שהם כותבים, ולא להקריא. לכן, הדגש הטבעי המושם על המנגינה והמקצב משמעותי מאוד בתהליך הכתיבה שלהם. בכל שיעור אני מעלה נושא חדש שיוכל למקד את הילדים סביב תחום מסוים ולמנוע התפזרות של התודעה.

 

הנושאים נעים במנעד בלתי מחויב או הקשרי, בין נושאים כמו "עונות השנה" ו "בעלי חיים"...לבין נושאים העוסקים בתיאורי תכונות ורגשות, באפיוני דמויות ובמשחקי כתיבה למיניהם.

 

מטרת השיעור היא להעניק לילדים יכולת וכלים להביא את עצמם לידי ביטוי בכתב, להתחבר אל הממד היצירתי שבאישיותם ולתת מקום חשוב לעולם הפנימי שלהם ולדברים שקשה להם לבטא במציאות המילולית שמחוץ לקיום האמנותי.  

  

שיעור "כתיבה יוצרת" ממלא תפקיד חשוב בהפיכת מלאכת הכתיבה (החיונית לכל אדם) לאטרקטיבית יותר בתודעת הילדים. כאשר המושג "כתיבה" ( מושג שלעתים מבהיל מאוד חלק מהילדים) יכול לשמש פלטפורמה יצירתית וכיפית לכתיבת שירים וסיפורים, הוא מקבל קונוטציה חדשה וחיובית בתפיסת הילדים, שבמהלך הכתיבה מלטשים ומחדדים גם את כישוריי הכתיבה הבסיסיים והטכניים ביותר, של שגיאות כתיב, אוצר מילים, וכמובן- הכתיבה במישור האסתטי.

bottom of page