top of page

דרמה עם המורה ברוריה

 

 

בכל כיתה אנו עוברים מהלך המתאים לכיתה:

 

בכיתות ג' שיעורי הדרמה מלווים את לימוד ספר שמות. אנו מספרים מחדש את הסיפורים שהילדים לומדים בשיעורי תורה והילדים מציגים אותם: כותבים תפקידים, ממחיזים ומשחקים. זאת לצד תרגילי דמיון ומשחק.

 

בכיתות ד' אנחנו פשוט מתחפשים ומשחקים, וכך לומדים כיצד תלבושת יוצרת דמות. כעת התחלנו ללמוד כיצד ליצור דמות בעלת אופי מתוך הגוף. הילדים מגלים כישרונות נהדרים.

 

בכיתות ה' אנו חוקרים את תורת הנאום- הרטוריקה, בודקים כיצד משפיעה שפת הגוף על הצגת הדברים, ולומדים לבטא ולהישמע בבהירות.

 

בכיתות ו' אנו חוקרים את נושא הסב-טקסט: כיצד יוצרים כפל משמעות במשחק, כיצד הכוונה של הדמות יוצרת רובד נוסף לנאמר במילים. אנו מתנסים בעבודה בקבוצות וביצירת קטעי משחק שהולכים ומשתבחים מיום ליום.

 

bottom of page