top of page

שיעורי בחירה 

כיתות ד-ו

 

 

 

החל מכיתות ד' אנו מאפשרים לתלמידים לבחור שיעורים במערכת מתוך סל אפשרויות.

אנו מאמינים כי חשוב שהתלמידים יתנסו במיומנות הבחירה מכיוון שהיא חלק חשוב מהחיים בחברה המודרנית. התלמידים חשים מחוברים ובעלי יכולת השפעה על מערכת הלימודים שלהם והמוטיבציה שלהם ללמידה עולה. הבחירה מלווה על ידי צוות בית הספר.

 

פרפר - שיעורי בחירה יצירתיים

 

בכיתה ד'

מתקיימים 3 שיעורי פרפר לפי נושאים:

1. מוזיקה - חלילית עם רחלי, תיפוף נריה, מוזיקת עולם עם יגאל.

2. תנועה - דרמה עם יגאל, ספורט עם אמונה, ג'ודו עם טל, ריקוד עם נטאלי, חקלאות עם עופרה.

3. יצירה - אמנות עם לאה, צבעי מים עם נאנסי, כתיבה יוצרת עם ניאו, מלאכות עם אחינעם ועם שרי.

בכיתות ה' - ו'

נבחרים 2 שיעורים מתוך 4 אפשרויות.

פרפר מוביל של שעתיים לימודיות (פרפר ראשי) : אמנות פלסטית, מלאכות, נגרות, כתיבה יוצרת, ג'ודו, דרמה.

 פרפר משני של שעה אחת: כלי נגינה (חלילית/מוזיקת עולם), חקלאות, מלאכות, צבעי מים.

 

ינשוף  

לכיתות ד'

שיעורי בחירה חשיבתי 

שיעורים אשר מעבירים המחנכים והמורים המקצועיים מבית הספר:

ציונות, ירושלים, מדינות בעולם, צמחי מרפא, אקטואליה ועוד.

לכיתות ה'-ו'

מתחלקים לוועדות שבהן התלמידים משפיעים על חיי בית הספר:

תרומה לקהילה, עיתונות, פינת חי, וועדה ירוקה, ספרייה, הפסקות פעילות, ספורט.

ושני שיעורי בחירה חשיבתיים:

קולנוע וחוקרים צעירים.

bottom of page