top of page

בית הספר "קרוב" הינו בית חינוך השואב השראה ללימוד ולהתפתחות מתוך עקרון הגיוון והשונות, כעקרון המפרה את קרקע הצמיחה ומעמיק הן את הזהות הייחודית של כל תלמיד והן את השיח והרוח המשותפים.

 

בית הספר בנוי על שלושה יסודות:

 

החינוך המשותף המבקש לבנות מרחב שיאפשר ביטוי והעצמה של זהות יהודית על הרצף הדתי, המסורתי והחילוני-תרבותי תוך מפגש מעמיק, כנה, סובלני ופתוח, על יסוד מקורות המסורת והתרבות היהודית לאורך הדורות.

 

החינוך היצירתי הדורש באופן רחב ומעמיק את חווית הלמידה ומיושם תוך התבוננות בילד כמכלול בעל צדדים גופניים, רגשיים, ושכליים, שכולם יחד שותפים בתהליכי הלימוד שלו ובצמיחתו.

 

החינוך למודעות ולקשר מעשי וחיוני לחיי הטבע והסביבה ולצורך לשמרם.

 

קהילת בית הספר מונה תלמידים ומורים הנמצאים על קשת הדעות ומגוון נקודות המבט, כאלה שעבורם היהדות מהווה מקור תרבותי, ערכי והיסטורי, וכאלה המקבלים את ההלכה גם כאורח חיים מחייב. בית הספר רואה בתרבות ובמסורת היהודית ובמרחב המקומי יסודות משותפים להשראה ולצמיחה עבור תלמידיו.

 

בית הספר פועל מתוך התבוננות בילד ובהתפתחותו ושואף להעניק לתלמידיו קרקע בטוחה בסביבה מעוררת עניין, תוך לימוד חוויתי, יצירתי ואומנותי.

bottom of page