top of page

פרפר, ינשוף ומה שבניהם

בבית ספרנו ישנם שיעורי בחירה בכיתות הגבוהות (ד'-ו'). בתחילת השנה כל מורה עובר בין הכיתות ומציג את השיעור שלו.

כל ילד מדרג בדף את סדר העדיפויות שלו והמחנכים משבצים את התלמידים בשיעורים השונים.

ישנם שיעורי פרפר ושיעורי ינשוף. שיעורי פרפר הם יצירתיים יותר ושיעורי ינשוף עם חשיבתיים יותר.

ראיינתי את רועי זמר מכיתת ה כרם בנושא שיעורי הבחירה:

1. מה אתה חושב על שיעורי הבחירה ועל האפשרות לבחור?

אני חושב שזה טוב מאוד לתת לתלמידים שיעורים שבהם בוחרים.

2. מה לדעתך היתרונות והחסרונות של שיעורי הבחירה?

היתרון הוא שההרגשה יותר חופשית ויותר כיף בשיעור שבוחרים אותו והחיסרון הוא שצריך לבחור לפי סדר עדיפויות ולא תמיד תקבל מה שהכי רצית.

3. האם לדעתך זה טוב שיש בכיתה ה' שיעור פרפר כפול של שעה וחצי במקום שני שיעורים רגילים?

לדעתי זה יותר טוב בגלל שכך יש יותר זמן להשקיע.

4. ספר לנו על שיעור ינשוף שלך:

אני במועצת תלמידים ושם אנחנו מארגנים פעילויות ועובדים לשיפור בית הספר.

לסיכום,

שיעורי הבחירה בבית ספר "קרוב" הם מאד מעניינים ואהודים על התלמידים.


פוסטים אחרונים
bottom of page