top of page

פינת חי

בבית הספר שלנו יש פינת חי

איזה חיות יש שם?

מי בנה אותה ועובד בה?

ולמה בית הספר רצה פינת חי?

אם אתם רוצים לדעת את התשובות קראו עד הסוף

נכנסתי לפינת החי וראיתי שם: צ'ינצ'ילה, תרנגול/ת, אוגרים, ארנבים, גורים ועוד.

המורה עופרי דאג לארגן את בניית הכלובים ולקבל את האישורים הדרושים מהמועצה. הוא מוביל צוות תלמידי "נאמני פינת חי" הם כל הפסקה שומרים ונותנים לילדים להיכנס לפינת החי.

פינת חי זה כיף ונחמד לילדים ועכשיו אם יש אוגר בסכנה הם יכולים להביא אותו לפינת חי.

בדקתי קצת מידע וגיליתי: פינת החי בבית ספר קיימת כבר מלפני 3 שנים, והעבירו אותה מבית הספר בצור הדסה. עופרי דואג לחיות וכל פעם ילדים מכיתות ה' ו' מקבלים תפקיד נאמני פינת חי.


פוסטים אחרונים
bottom of page