top of page

עיתונות

בבית הספר יש מספר שיעורי בחירה (לכיתה ד' ארבעה ולכיתות ה'ו' שלושה) אבל בלי לספר על זה יותר מדי, אני אדלג על החלק המשעמם ואספר לכם על החלק החשוב.

בכיתות ה' ו' בשיעור ינשוף יש כמה אפשרויות בחירה: תרומה לקהילה, ספורט, קולנוע ועוד. אני רוצה לספר לכם על שיעור עיתונות. בעיתונות אנחנו כותבים כתבות וראיונות לאתר בית-ספר וגם כשמחצית\סוף השנה מתקרבים אנחנו כותבים כתבות ופעילויות לעיתון בית הספר!

ראיינתי כמה ילדים שלומדים עכשיו בשיעור עיתונות (כשלושה חודשים) וזה מה שהם ענו:

יאיר קוק מכיתה ה':

אני: "מה אתה אוהב בעיתונות?"

יאיר: "אני אוהב שאפשר לכתוב על כל דבר שרוצים ואף אחד לא אומר לך מה אסור ומה מותר".

אני: "האם היית רוצה לשנות משהו בעיתונות?"

יאיר: "אני לא הייתי רוצה לשנות כלום בגלל שעיתונות זה בדיוק מה שחשבתי שזה".

טוביה פאול מכיתה ה':

אני:" מה אתה אוהב בעיתונות?"

טוביה: " אני אוהב לכתוב כתבות"

אני: " האם הייתה רוצה לשנות משהו בעיתונות?"

טוביה: " הייתי רוצה שנהיה פחות ילדים".

כליל גולדברג מכיתה ו':

אני: "מה אתה אוהב בעיתונות?"

כליל: " אני אוהב לכתוב כתבות".

אני: "האם הייתה רוצה לשנות משהו בעיתונות?"

כליל: "לא" .


פוסטים אחרונים
bottom of page