top of page

חג הסיגד

חג הסיגד הוא חג של הקהילה האתיופית, ומציין את הרצון לעלות לארץ ישראל. אנחנו בבית הספר גם חוגגים אותו.

איך אנחנו חוגגים? אנו לומדים על החג בעזרת טקסים מסורתיים .

לדוגמה אנחנו עושים את הטקסים בבית הספר: כמו טקס הקפה אנחנו יושבים במעגל [אבל שותים תה במקום קפה] כל אחד מביא תה

למי שמולו.

אנחנו אוכלים מאכלים מסורתיים כמו אינג'רה. בטקסים משתמשים בכלים מסורתיים, מכינים כלים מסורתיים, כלי אוכל ועוד....


פוסטים אחרונים
bottom of page