top of page

כיתת ה' אפיק

למורה שלנו קוראים סול.

אנחנו 28 ילדים בכיתה,

אנחנו אוהבים להכין הרבה יצירות בנושאים שונים שאנו לומדים, כמו בגאוגרפיה, וגם בשפה. אנחנו לומדים על הקוסם מארץ עוץ ומציירים על זה ציוריים.

בשיעור חשבון אנחנו לומדים על שברים, כפל וחילוק.

בשיעורי פרפר משני בוחרים שיעור אחד מבין אלו: ג'ודו , עיצוב , צבעי מים , מוזיקת עולם, חלילית וחקלאות.

בפרפר ראשי בוחרים שיעור אחד מתוך אלו: דרמה, אומנות, ג'ודו, נגרות, כתיבה יוצרת, מלאכה.

בשיעורי ינשוף גם בוחרים שיעור: ועדת עיתון , ועדת פינת חי, ועדת ספריה ,ועדת הפסקות פעילות, חוקרים צעירים, קולנוע, הנהגה ירוקה, ועדת ספורט, ועדת תרומה לקהילה...

נביא: בנביא אנחנו רואים 929 שזה תוכנה שבה יש סיפורים בציוריים על הלוח.

בבית מדרש אנחנו לומדים: מתחלקים לקבוצות שבהם עושים עבודות כמו ללמוד על המצוות של הרמב"ם.

בתקופת גאוגרפיה אנחנו לומדים: אנחנו מציירים את מפת ארץ ישראל, ומסתכלים באטלס והמורה סול מספרת לנו על מקומות מעניינים שהיא גרה בהם.

תרגול בוקר: נכנסים עם לחיצת ידיים ועושים תרגול בוקר של יוגה. מתחילים בשיעור תקופה שבו אנחנו לומדים נושא למשך כמה שבועות. עכשיו אנחנו בתקופת גאוגרפיה.

יום שישי: אנחנו מכינים חונכות וחונכות זה פעם בחודש שבה אנחנו משחקים עם המשחקים שהכנו ביום שישי הקודם ויש מלא יצירות ומשחקים.

כל בוקר אנחנו משחקים משחק חצר.

שוטרים וגנבים,

כיבוש הדגל,

ותחנות משחק שאנחנו בונים ומעבירים לילדים בכיתה. כל זוג ילדים מכין פעילות כמו חבל , שלושה מוטות, קליעה למטרה עם כדור וכו'. אנחנו מכינים את התחנות מדברים שאנחנו מוצאים.

מקוות שתבואו לראות את בית הספר... .


פוסטים אחרונים
bottom of page