top of page

חידון על בית הספר

באיזה כיתה נמצאים היום מחזור א' של בית הספר?

 1. לכמה ימים יוצאים כיתות ו' לטיול השנתי?

 2. מי המורה העמיתה של כיתה ו'?

 3. מי היתה המחנכת של כיתת חורש?

 4. מי היתה המחנכת הראשונה של כיתת אלון?

 5. באיזה תחום ספורט מתמחת המורה אמונה?

 6. על פי איזה פסוק נקרא שם בית הספר?

 7. מה הופיע בגב העיתון של מחצית א'?

 8. כמה תלמידים יש בבית הספר?

 9. כמה מחנכים יש?

תשובות:

 1. ט'

 2. 3 ימי

 3. שירה סופר

 4. בינה

 5. יאנה

 6. ריצה

 7. "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"

 8. שיר וציור על טו בשבט

 9. 440

 10. 17


פוסטים אחרונים
bottom of page