top of page

אימרות מצחיקות

תראו כמה דברים אנחנו יודעות עליך:

1. אתה קורא עכשיו באתר של בית ספר קרוב.

3. לא שמת לב שאין 2 ...

4. עכשיו אתה בודק.

5. אתה מגלה שצדקנו.

5. אי אפשר לגעת עם הלשון בכל השיניים.

6. עכשיו אתה בודק.

7. ומגלה שעבדנו עליך.

8. לא שמת לב שהיו שני סעיפי 5.

9. מסקנה - אנחנו יודעות עליך הרבה יותר ממה שאתה יודע עלינו.

הזהר....

עומד אדם מתבאס מכל מי שקרא/ה בתחילת המשפט "עומר אדם".

זה זה פיל גדול

זה איך פיל אוכל

זה להעסיק פיל

זה מטומטם פיל בצבע צהוב

זה 40 פילים אוכלים בננות

זה שניות שפיל רץ בהן

עכשיו תקראו רק את המילה השנייה בכל משפט

:)

:)

:)


פוסטים אחרונים
bottom of page