top of page

הטבע סביב ביתנו

 

תלמידי כיתות א-ב יוצאים לסיור לימודי שבועי בסביבה הקרובה לבית הספר,

מתבוננים בטבע הפורח, בשלולית החורף ובמארג החיים שבה, ובשלל אוצרות הטבע.

 

המורה: עופרי שמש.

 

bottom of page